Muohtamihtideapmi

Muohtamihtideapmi

Manin muohttaga gillet mihtidit?

Mii mihtidit/iskat muohttaga danin go dat lea dat fáktor mii eanemus váikkuha galbma guovlluin dego Guovdageainnus. Muohta váikkuha fysihkalaš ja biologalaš proseassaide ja dálveekologiijai, mii lea e.e dehálaš vánddardeapmái, elliide ja boazoguohtumii. Muohttaga mihtidit maid vai sáhttet ipmirdit muohtauđđasiid.

Snowpit (suovdnji)

Mii ráhkadeimmet snowpit:a iskan dihte muohttaga.

Go áigu snowpit:a ráhkadit ferte dákkár báikái mannat gos muohta ii leat duohtaduvvon, dakko eai galgga skohterat vuodján eai ge olbmot vázzán. Go gávnnaimet heivvolaš báikki, rokkaimet muohttagii rokki (snowpit). De álggiimet mihtidit temperatuvrraid áimmus, muohtagierragis, botnis ja gerddiin. Mii mihtideimmet muohttaga ja gerddiid assodaga. Mii iskkaimet muohttaga gerddiid, ja makkár iešguđetlágan muohttagat gerddiin ledje. Das oinniimet maid ahte gerddiid gaskkas lei geardni. Muohttaga geahčaimet stuoridanláse čađa oaidnin dihte krystállaid.

 

 

Min iskama bohtosat

Dokumentereme muohttaga gerddiid
Govven: Oddbjørg Hætta Sara

Mihtideame muohttaga assodaga

. Govven: Elle Ravdna Näkkäläjärvi

Snowpit. Čahppadat leat geartnit gerddiid gaskkas. Muohtagierragis lea vahca. Gaskkamus gearddis lea muohta mii lea seakŋume. Botnis lea seaŋáš.
Govven: Elle Ravdna Näkkäläjärvi

Seaŋáš stuoridanláse čađa.
Govven: Elle Ravdna Näkkäläjärvi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s