Sámi Joatkkaskuvla ja Boazodoalluskuvla

Samisk videregående skole og reindriftsskole ligger i Kautokeino. Skolen vår er en statlig videregående skole, og direkte underlagt departementet.

Skolen er unik, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er en skole opprettet spesielt for samer, med utgangspunkt i tradisjonelle næringer og samisk kultur. Skolen gir et variert opplæringstilbud for at samisk ungdom skal få kompetanse til å velge yrke eller studier i både det samiske, det norske og det internasjonale samfunnet.

Samisk språk og kultur er levende og viktig i skolens opplæring og i lokalmiljøet. Derfor har skolen spesielle fagtilbud i tillegg til de som ellers finnes på andre skoler. To av programområdene har landsdekkende tilbud, med opplæringstilbud i reindrift og duodji (samisk håndverk). Samiske temaer er også viktig i fellesfagene, og alle elever på skolen får opplæring i samisk språk og kultur.

 

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla lea stáda joatkkaskuvla mii lea Guovdageainnus.

Skuvla lea earenoamáš báikkálaččat, guvllolaččat, riikkadássásaččat ja gaskariikkalaččat. Skuvla álggahuvvui earenoamáš fálaldahkan sámiide. Vuođđun ledje sámi árbevirolaš ealáhusat ja sámi kultuvra. Skuvllas leat máŋggalágan oahpahusfálaldagat vai sámi nuorat galget oažžut gelbbolašvuođa válljet barggu dahje viidásit oahpahusa sámi, dáčča dahje gaskariikkalaš servodagas.

Sámi giella ja kultuvra lea mávssolaš skuvlla oahpahusas ja lagasbirrasis. Dien geažil leat ge skuvllas earenoamáš fágafálaldagat lassin dakkáriidda mat gávdnojit eará skuvllain. Guokte fálaldaga, boazodoallu ja duodji, leat riikkalinnját. Sámi temát leat maiddái mávssolaččat eará fágafálaldagain. Buot oahppit ožžot oahpahusa sámi gielas ja kultuvrras.

samisk-videregående-skole-og-reindriftsskole

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s